Brzina

Do 5 puta brža obrada podataka u poređenju sa papirnim dokumentima.


Preciznost

Automatsko upravljanje dokumentima sprečava nepažnju, kašnjenje i ljudske greške.


Sigurnost

Bezbednost dokumenata garantuje naš infrastrukturni provajder, AWS.

Elektronička razmjena podataka (EDI)


Elektronska razmena podataka je elektronska razmena poslovnih informacija korišćenjem standardizovanog formata. Kompanije međusobno razmenjuju informacije elektronskim putem umesto da koriste papirna dokumenta, čime se smanjuju troškovi i povećava produktivnost u procesu.


Redok pruža usluge EDI kompanijama svih vrsta i veličina. Naš sistem je komplikovan, ali jednostavan za korišćenje. Klijenti mogu da mu pristupe onlajn preko izabranog web pretraživača, i imaju mogućnost implementacije potpune integracije EDI procesa od jedne kompanije do druge (B2B), koja je potpuno automatizovana.

Omnizon Web

Trenutni pristup preko web pretraživača. Sve što Vam treba je standardni pretraživač kao što su Chrome, Firefok, Edge, Opera, Safari ili Brave. Odatle možete pristupiti našem programu podrške za razmenu elektronskih dokumenata. Naš sistem ima brojne bezbednosne mere koje garantuju kreiranje validnih dokumenata, i upozoravaju korisnike na neispravne elemente.

Omnizon Direct Connect

Za kompanije čiji je radni tok intenzivan, Omnizon Direct Connect je savršen izbor. Razmena dokumenata je potpuno automatska, što znači da nije potrebna ljudska interakcija. Na osnovu formata po Vašem izboru, mi ćemo neprimetno implementirati naš sistem u Vaš poslovni model.


Naš sistem je dostupan preko Secure File Transfer Protocol - SFTP i Applicabiliti Statement 2 - ASF protokola, kao i naše onlajn usluge. Nema zastoja jer je naš sistem uvek na mreži i spreman za upotrebu. Dokumenti se razmenjuju u realnom vremenu.


Korisnici mogu da vide statistiku o dokumentima koje su poslali i primili. Za podnete dokumente dostupni su detaljni opisi i evidencije grešaka, a korisnici takođe imaju pristup evidenciji grešaka za očekivane dokumente.

Pristup Omnizon Direct Connect namenjen je kompanijama na visokom nivou digitalizacije poslovnih procesa. Omnizon Direct Connect koristi automatizovane procese za kreiranje elektronskih dokumenata u vašem poslovnom sistemu i isporuku Omnizon-ovog sistema i Vašeg poslovnog partnera.

Omnizon Web pristup je namenjen kompanijama koje trenutno nisu na visokom nivou digitalizacije (bez ERP sistema) i stoga ne mogu da koriste Omnizon Direct Connect.

Omnizon Web ne zahteva nikakve promene u Vašem postojećem sistemu i možete slobodno da kreirate elektronske dokumente.


Elektronska dokumentacija se može razmenjivati između bilo koja dva poslovna subjekta, od kojih jedan mora biti u sistemu Redok. Za kompletnu referentnu listu svih naših korisnika, kontaktirajte nas na info@3.68.184.17.

Nakon što ste izabrali partnera sa kojim ćete razmenjivati elektronske dokumente, način pristupa Omnizon sistemu (Omnizon Direct Connect ili Omnizon Web) i definisali format i način razmene, spremni ste za početak testnog perioda.


U testnom periodu proverava se validnost strukture elektronskog dokumenta i unetih podataka. Za potrebe testiranja, elektronski dokumenti moraju biti kreirani na osnovu njihovih kopija na papiru. Proverom strukture i poređenjem sa papirnim dokumentom možemo potvrditi validnost elektronskog dokumenta.

Tehnički preduslovi zavise od tipa pristupa koji ste izabrali: ako ste se opredelili za Omnizon Web pristup, potreban Vam je samo računar, internet pretraživač i internet veza.


Ako ste se odlučili za Omnizon Direct Connect pristup, potrebno je da definišete vrstu veze i format elektronskog dokumenta koji ćete koristiti u razmeni. Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas na telefon +385 1 4091 288 ili na e-mail info@3.68.184.17.

Ukoliko partner sa kojim želite da razmenjujete elektronska dokumenta koristi GLN u svojim poslovnim sistemima, trebalo bi da ga koristite i u elektronskoj razmeni dokumenata

Globalni lokacijski broj (GLN) je numerički kod koji identifikuje pravnu, funkcionalnu ili fizičku lokaciju u poslovnoj ili organizacionoj strukturi. Globalni brojevi lokacija mogu da se koriste za identifikaciju svega šta ima ili bi moglo imati adresu. Na primer: kompanije, odeljenja, prostorije, fabrike, police, tačke isporuke ili adrese EDI mreže.

Web EDI portal za dobavljače

Proširite svoju mrežu

Web EDI portal za dobavljače omogućava dobavljačima bez EDI mogućnosti da pristupe automatizovanim poslovnim procesima većih kompanija i pojednostave njihovu saradnju sa njima. Malim dobavljačima često nedostaje sopstvena IT infrastruktura, a preduzeća obično žele potpuno digitalizovani lanac snabdevanja — ovaj modul je koristan za oboje.

Automatizujte operacije

Dobavljač koristi Portal za dobavljače da prima narudžbenice i organizuje isporuku robe. Portal automatski kreira dokumente koji se mogu pratiti za ove narudžbenice, kao što su potvrde, otpremnice i fakture, efektivno smanjujući njihovo opterećenje i pojednostavljujući proces naručivanja.

Komunicirajte digitalno

Kompanija može da komunicira sa svojim dobavljačima na standardni B2B/EDI način: dokumenti se šalju i primaju od dobavljača koristeći web interfejs koji je deo Omnizon sistema.

Oslobodite dragoceno vreme

Korišćenje portala za dobavljače značajno skraćuje proces naručivanja od dobavljača. Za preduzeća sa velikim brojem malih dobavljača, ovo može da ponudi neverovatnu uštedu vremena.

Arhiva dokumenata

Znati gde se nalaze Vaši dokumenti u bilo kom trenutku jedan je od ključnih elemenata uspešnog poslovanja. Omnizon Netvorks je posvećen pružanju našim klijentima sistema za skladištenje dokumenata koji garantuje njihovu sigurnost i usklađen sa svim relevantnim zakonima.


Naši serveri su zaštićeni neprobojnom zaštitom računara. Dokumenti su dostupni na mreži za upite, poreske inspekcije i revizije. Klijenti mogu lako da prenesu dokumente iz jedne arhive u drugu. Omnizon Vam može dostaviti sve Vaše e-dokumente na Vaš zahtev.

Evo šta naš sistem za arhiviranje e-dokumenata može da učini za Vaše poslovanje:

Smanjite troškove do 75% nakon godinu dana upotrebe

Brz pristup dokumentu

Jednostavne funkcije pretraživanja

Brza i laka distribucija dokumenata

Pristupačniji i kompaktniji arhivski prostor

Apsolutna sigurnost dokumenta

Svi razmenjeni dokumenti se čuvaju u skladu sa najvišim bezbednosnim standardima u našem data centru i mogu Vam biti dostavljeni na elektronskom mediju po Vašem izboru.

E-faktura

Kao i tradicionalne štampane fakture, ali u digitalnom formatu, elektronske fakture ili skraćeno e-faktura se koriste u svakodnevnoj poslovnoj interakciji. Omnizon kreira i isporučuje e-fakturu za Vas, čineći Vaš poslovni proces bržim, jednostavnijim i daleko manje stresnim.


Jedna od najvećih prednosti korišćenja e-faktura je upravljanje vremenom: obrada e-fakture je deset puta brža od obrade tradicionalne štampane fakture.

Opširnije

PREDNOSTI

ZA IZDAVAČA

Verovatnoća ljudske greške je smanjena.

Nema troškova štampanja, pakovanja ili poštarine.

Trenutna isporuka faktura.

Obaveštenja o statusu isporuke faktura.

Praktična elektronička arhiva računa.

ZA PRIMAOCA

Verovatnoća ljudske greške je smanjena.

Potpuno automatizovan proces razmene naloga.

Brža obrada i plaćanje.

Sigurna elektronska arhiva faktura.

Direktna komunikacija između poslovnih sistema.


FAQ

Speedox dostava

Znati gde se nalaze Vaši dokumenti u bilo kom trenutku jedan je od ključnih elemenata uspešnog poslovanja. Omnizon Networks je posvećen pružanju našim klijentima sistema za skladištenje dokumenata koji garantuje njihovu sigurnost i usklađen je sa svim relevantnim zakonima.


Naši serveri su zaštićeni neprobojnom zaštitom računara. Dokumenti su dostupni na mreži za upite, poreske inspekcije i revizije. Klijenti mogu lako da prenesu dokumente iz jedne arhive u drugu. Omnizon Vam može dostaviti sve Vaše e-dokumente na Vaš zahtev.


Jednostavna dostava dokumenata

Zakažite vreme isporuke

Pratite napredak Vašeg dokumenta

Primajte pouzdana obaveštenja o statusu

Uklonite pogrešne poruke e-pošte

Kontrolišite pristup sistemu

Potpuna kontrola statusa

Pošiljalac otprema i šalje dokument jednom ili više primalaca. Pošiljalac može da vidi da li je i kada dokument primljen, otvoren i preuzet. Ako primalac ne uspe da preuzme poslati dokument, on se automatski ponovo dostavlja.

ERP & EDI integracija

Korisnici Speedox dostave mogu da razmenjuju dokumente sa klijentima i partnerima koji se nalaze van njihove EDI mreže. Dokumenti se šalju sa Omnizon platforme i primaju putem e-mail sistema primaoca uz dodatnu opciju da pošiljalac uvek može da proveri preko Omnizon portala da li je poslani dokument preuzeo primalac.


Web EDI portal za kupce

Web EDI portal za korisnike je modul koji omogućava većim kompanijama da lako integrišu korisnike bez EDI mogućnosti i omogućava korisnicima pristup njihovim automatizovanim poslovnim procesima. Omogućava distributerima da u potpunosti digitalizuju veleprodajne kanale i dođu do svih svojih poslovnih kupaca.


Znati gde se nalaze Vaši dokumenti u bilo kom trenutku jedan je od ključnih elemenata uspešnog poslovanja. Omnizon Networks je posvećen pružanju našim klijentima sistema za skladištenje dokumenata koji garantuje njihovu sigurnost i usklađen sa svim relevantnim zakonima.


Naši serveri su zaštićeni neprobojnom zaštitom računara. Dokumenti su dostupni na mreži za upite, poreske inspekcije i revizije. Klijenti mogu lako da prenesu dokumente iz jedne arhive u drugu. Omnizon Vam može dostaviti sve Vaše e-dokumente na Vaš zahtev.

Evo šta naš sistem za arhiviranje e-dokumenata može da učini za Vaše poslovanje:

Smanjite troškove do 75% nakon godinu dana upotrebe

Brz pristup dokumentu

Jednostavne funkcije pretraživanja

Brza i laka distribucija dokumenata

Pristupačniji i kompaktniji arhivski prostor

Apsolutna sigurnost dokumenta

Predstavite svoje proizvode

Web EDI portal za korisnike je modul koji omogućava većim kompanijama da lako integrišu korisnike bez EDI mogućnosti i omogućava korisnicima pristup njihovim automatizovanim poslovnim procesima. Omogućava distributerima da u potpunosti digitalizuju veleprodajne kanale i dođu do svih svojih poslovnih kupaca.

Prilagodite svoje ponude

Jedna posebno korisna karakteristika je potpuna fleksibilnost i kontrola za prilagođavanje ponuda, asortimana proizvoda i cena koje su specifične za pojedinačnog kupca i skrivene od svih ostalih.

Olakšajte naručivanje

Portal za kupce nudi novim i postojećim kupcima poznatu pozadinu — onu web prodavnice. Sadrži kataloge proizvoda sa detaljnim karakteristikama proizvoda i cenovnicima, što korisnicima olakšava pretraživanje, odabir i naručivanje.

Budite brzi i bez grešaka

Ceo kanal trgovanja je potpuno digitalizovan — kada kupac kreira nalog, on započinje niz događaja. Informacioni sistem dobavljača prima nalog za kupovinu, a sistem za obradu narudžbi automatski proverava zalihe; ako je porudžbina verifikovana, kreira zapis u knjizi prodaje. Porudžbina se zatim šalje zajedno sa informacijama o isporuci i kupcu se naplaćuje preko sistema fakturisanja.

Jednostavan proces sa dodatom vrednošću

Proces minimizira telefonsku i e-mail komunikaciju i ubrzava i pojednostavljuje trgovinsku transakciju. OMNIZON NETWORKS Exttended EDI sistem kontinuirano prati i evidentira blagovremenu dostavu dokumentacije svim povezanim licima.

Uđite u novi svet

Omnizon Networks je jedan od osnivača udruženja EEDIN, koje okuplja provajdere EDI usluga iz nekoliko evropskih zemalja kako bi povezali lokalne EDI provajdere i osigurali njihovu međunarodnu vidljivost. Preko EEDIN mreže možemo da se povežemo sa velikim evropskim trgovcima na malo, veleprodajnim kompanijama, automobilskom industrijom i drugim velikim partnerima. Svi članovi EEDIN-a su profesionalne EDI kompanije sa visokim kvalitetom svojih usluga. Na ovaj način našim klijentima možemo ponuditi veliku međunarodnu mrežu uporedivu sa najvećim svetskim provajderima EDI usluga, u kombinaciji sa našim profesionalnim pristupom i individualnim rešenjima.

Više informacija dostupno je na zvaničnom sajtu udruženja: eedin.eu