61%
Brži poslovni proces
80%
Smanjene greške
78%
Smanjenje troškova
70%
Poboljšana efikasnost

DA LI JE ELEKTRONSKO POSLOVANJE PRAVI IZBOR ZA MENE?

Ako pošaljete više od 200 računa mesečno poštom, odmah ćete primetiti uštedu elektronskog poslovanja. Manje vremena će se trošiti na popunjavanje faktura, jer će takvi operativni zadaci biti jednostavniji i više će se uštedeti na kancelarijskim troškovima (poštarina, štampanje itd.).


DA LI JE ELEKTRONSKI RAČUN (E-RAČUN) PRAVNO OBAVEZUJUĆI?

Omnizon Networks omogućava kreiranje i razmenu pravno obavezujućih elektronskih računa (autorizovanih odgovarajućim elektronskim potpisom i vremenskim žigom).


OMNIZON DIRECT CONNECT ILI OMNIZON WEB PRISTUP?

Pristup Omnizon Direct Connect namenjen je kompanijama na visokom nivou digitalizacije poslovnih procesa. Omnizon Direct Connect koristi automatizovane procese za kreiranje elektronskih dokumenata u Vašem poslovnom sistemu i isporuku Omnizon-ovog sistema i Vašeg poslovnog partnera.

Omnizon Web pristup je namenjen kompanijama koje trenutno nisu na visokom nivou digitalizacije (bez ERP sistema) i stoga ne mogu da koriste Omnizon Direct Connect.


Omnizon Web ne zahteva nikakve promene u Vašem postojećem sistemu i možete slobodno da kreirate elektronske dokumente.


KOJE VRSTE DOKUMENTA SE MOGU RAZMENITI?

Razmena elektronskih dokumenata obuhvata sve vrste dokumenata koji se koriste u procesu nabavke: narudžbenice, potvrde narudžbine, otpremnice, priznanice, fakture (odobrenje, zaduženje, otkazivanje).


Vrsta elektronskog dokumenta koji ćete razmenjivati zavisi od dogovora između Vas i Vašeg poslovnog partnera.


Ako postoji potreba za razmenom nekih drugih vrsta dokumenata, možemo Vam pomoći.

Slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo na zahtev uključiti i druge vrste dokumenata.


SA KIM SE MOGU DOKUMENTI RAZMENJIVATI?

Elektronska dokumentacija se može razmenjivati između bilo koja dva poslovna subjekta, od kojih je jedan u sistemu Redok. Za kompletnu referentnu listu svih naših korisnika, kontaktirajte nas na info@3.68.184.17.


ŠTA JE GLN?

Globalni lokacijski broj (GLN) je numerički kod koji identifikuje pravnu, funkcionalnu ili fizičku lokaciju u poslovnoj ili organizacionoj strukturi. Globalni brojevi lokacija mogu se koristiti za identifikaciju svega što ima ili bi moglo imati adresu. Na primer: kompanije, odeljenja, prostorije, fabrike, police, tačke isporuke ili adrese EDI mreže.


DA LI MI TREBA GLN?

Ukoliko partner sa kojim želite da razmenjujete elektronska dokumenta koristi GLN u svojim poslovnim sistemima, trebalo bi da ga koristite i u elektronskoj razmeni dokumenata.


KOJI SU TEHNIČKI PREDUSLOVI ZA ULAZAK U SISTEM?

Tehnički preduslovi zavise od tipa pristupa koji ste izabrali: ako ste se opredelili za Omnizon Web pristup, potreban Vam je samo računar, internet pretraživač i internet veza.

Ako ste se odlučili za Omnizon Direct Connect pristup, potrebno je da definišete vrstu veze i format elektronskog dokumenta koji ćete koristiti u razmeni. Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas na telefon +381 1126 61756 ili mejlom na podrska.rs@3.68.184.17.


KOJA JE PROCEDURA IMPLEMENTACIJE?

Nakon što ste izabrali partnera sa kojim ćete razmenjivati elektronske dokumente, način pristupa Omnizon sistemu (Omnizon Direct Connect ili Omnizon Web) i definisali format i način razmene, spremni ste za početak testnog perioda.

U testnom periodu proverava se validnost strukture elektronskog dokumenta i unetih podataka. Za potrebe testiranja, elektronski dokumenti moraju biti kreirani na osnovu njihovih kopija na papiru. Proverom strukture i poređenjem sa papirnim dokumentom možemo potvrditi validnost elektronskog dokumenta.


KOLIKO TRAJE IMPLEMENTACIJA?

Pokretanje novog korisnika na elektronsku razmenu dokumenata obično traje od 3 dana (za Omnizon Web) do 3 nedelje (za Omnizon Direct Connect).


KAKO DO ELEKTRONSKOG POTPISA?

Da biste koristili e-potpis, potrebno je pribaviti sertifikat od priznatog izdavaoca (u zavisnosti od zemlje u kojoj poslujete). Omnizon će Vam rado pomoći da implementirate elektronsko potpisivanje, kako bi svi vaši elektronski dokumenti bili potvrđeni identitetom potpisnika.


DA LI ČUVATE E-DOKUMENTE I DA LI MOGU DA IM PRISTUPIM U BILO KOJE VREME?

Svi razmenjeni dokumenti se čuvaju u skladu sa najvišim bezbednosnim standardima u našem data centru i mogu Vam biti isporučeni elektronski po Vašem izboru.


Today is a good day for change

Od svog pojavljivanja, elektronski potpisi su promenili način na koji potpisujemo dokumenta i unapredili naš radni vek.