ŠTA JE E-FAKTURA?

Elektronska faktura ili e-faktura je faktura dobijena digitalno.


Svi podaci na e-fakturi su identični onima na papirnoj fakturi, ali je način slanja i arhiviranja drugačiji. Proces pisanja, stavljanja priznanica u koverte, slanja poštom, prijema, sortiranja, ručnog unosa i čuvanja podataka zamenjen je jednostavnim i brzim procesom isporuke.


Brojne su merljive prednosti: ubrzava se poslovanje, štedi vreme, smanjuju troškovi kancelarijskog materijala i poslovanje se odvija na ekološki prihvatljiv način.


PREDNOSTI

ZA IZDAVAČA

Verovatnoća ljudske greške je smanjena.

Nema troškova štampanja, pakovanja ili poštarine.

Trenutna isporuka faktura.

Obaveštenja o statusu isporuke faktura.

Praktična elektronska arhiva naloga.

ZA PRIMAOCA

Verovatnoća ljudske greške je smanjena.

Potpuno automatizovan proces razmene naloga.

Brža obrada i plaćanje.

Sigurna elektronska arhiva naloga.

Direktna komunikacija između poslovnih sistema.


FAQ

Uvek u toku

Omnizonova e-faktura u potpunosti podržava razmenu elektronskih faktura u potpuno usklađenom i pravno priznatom formatu. Usklađen je sa najnovijim zakonskim formatima faktura pojedinih evropskih zemalja, a njegov katalog formata računa se svakodnevno ažurira.Potpuno u skladu sa zakonodavstvom

Naš standardni ugrađeni digitalni potpis i funkcionalnost vremenske oznake su posebno važni u modulu e-Faktura. Garantuje autentičnost porekla, integritet sadržaja i čitljivost fakture od zamene do kraja perioda skladištenja.


Arhiva e-faktura

Obim ulaznih faktura predstavlja čest problem skladištenja i lakog preuzimanja. Odlična opcija je Omnizonova e-Arhiva, potpuno zaštićeno i kontrolisano skladištenje elektronskih datoteka koji Vam omogućava da čuvate sve vrste poslovnih dokumenata i upravljate njihovim pravima pristupa.Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.