Povećajte efikasnost i ubrzajte poslovanje

Brzina

EDI može da ubrza poslovne cikluse za 61%

Troškovi

EDI smanjuje troškove transakcija,kompanijama može da uštedi više od 78%

Preciznost

Poboljšana preciznost smanjenjem grešaka do 80%

Efikasnost

EDI može može da smanji vreme ciklusa od narudžbe do gotovine za više od 70%

Šta je e-poslovanje?

Elektronsko poslovanje je digitalna metoda razmene različitih dokumenata između kompanija. E-poslovanje garantuje niže operativne troškove, visok nivo bezbednosti, arhivske sisteme koji su laki za upravljanje i značajno manju mogućnost ljudske greške, zbog visokog stepena automatizacije

E-poslovanje obuhvata i pravno važeće e-fakture i e-arhive. Sa našim sistemom elektronske razmene podataka (EDI), klijenti mogu da šalju, primaju i arhiviraju neograničen broj naloga za kupovinu, teretnih lista, faktura i drugih dokumenata. Brzo, jednostavno i skoro potpuno automatizovano.


E-FAKTURA

Faktura je faktura, a elektronska faktura ili e-faktura je oblik elektronskog obračuna. Poslovni subjekti koji posluju elektronski, na primer trgovinska preduzeća, koriste e-fakture za bezbedno međusobno zastupanje i praćenje transakcionih dokumenata. U potpunosti podržava razmenu elektronskih faktura u važećem i pravno priznatom formatu. Garantuje autentičnost porekla, integritet sadržaja i čitljivost naloga. Elektronske fakture ili e-fakture su ključne za digitalno poslovanje. Omogućavaju sigurnu razmenu dokumenata između privrednih subjekata, obezbeđujući zakonitost i autentičnost.

Šta je e-potpis?

E-potpis je elektronska verzija Vašeg sopstvenog potpisa i u svakom pogledu jednak je Vašem rukom pisanom potpisu kada se primenjuje u skladu sa zakonskim propisima.Elektronsko poslovanje koristi elektronske potpise kao meru bezbednosti i garanciju autentičnosti. Dokumenti sa e-potpisima se lako mogu proveriti na prevaru. Zašto su e-potpisi važni? Zato jer potvrđuju autentičnost potpisnika, dokazuju integritet, pošto pokazuju da li je dokument promenjen nakon potpisivanja te su nepobitni i pokazuju izvor potpisanog sadržaja svim stranama


Šta je vremenski žig?

Vremenski žig je elektronski potpisana potvrda izdavaoca. On potvrđuje sadržaj podataka dokumenta, proverava validnost potpisa potpisnika, prikazuje datum i vreme kada se događaj desio i dokazuje da je e-potpis postojao pre izdavanja vremenskog žiga.


Sa vremenskim žigom, e-potpis se može proveriti čak i ako je elektronski sertifikat potpisnika istekao. Vremenske oznake se uglavnom koriste u arhiviranju jer garantuju autentičnost e-dokumenata.

E-dokumenti

Elektronski dokumenti su isti kao i tradicionalni papirni, ali u digitalnom formatu. Imaju mnoge prednosti u poređenju sa papirnim dokumentima, a kompanije koje obično koriste e-dokumente imaju značajne prednosti. E-dokumente je lakše kreirati od papirnih dokumenata i lakše ih je slati, primati i čuvati. Pošto je njihova upotreba uglavnom automatizovana, mogućnost ljudske greške je veoma mala.


Takođe su brži za korišćenje i razmenu od papirnih dokumenata. Kancelarije koje koriste e-dokumente štede značajan iznos svog operativnog budžeta jer nema potrebe za zalihama papira. Nema ni papirnog otpada.


JIT: Just In Time (Tačno na vreme)

Just In Time ili JIT je strategija upravljanja zalihama zasnovana na kupovini upravo na vreme, što povećava efikasnost i smanjuje potrebu za skladišnim prostorom. JIT se može primeniti kada je sprovedeno istraživanje tržišta i kada se mogu predvideti zahtevi proizvod. Efikasna JIT strategija bi značila da se, kako se pošiljka proizvoda približava kraju zaliha, proizvodi nova pošiljka, a to znači da je tačna količina proizvoda uvek na zalihama. JIT eliminiše skladišta preopterećena zalihama koji se ne mogu prodati dovoljno brzo, kao i prazne police i propuštene prilike za prodaju.

Opširnije


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.